Yehovanın Şahidləri - kimlərdir və nə üçün qadağan edildi?

2021-10-13 14:39:00

Yehovanın Şahidləri - kimlərdir və nə üçün qadağan edildi?

Köhnə və Yeni Müqəddəslikləri əhatə edən Müqəddəs bir çox doktrinaların başlanğıcıdır. Bu mətnlərin toplusu yəhudilərə və xristianlara müqəddəsdir. Bununla yanaşı, yəhudilikdə əsas hissəsi birinci hissə, xristianlıqda isə - İncil və ya Əhdi-Cədiddir. Yehovanın Şahidləri, kimlərdir - xristianlar və ya məzhəblər, Müqəddəs Kitabın mənasını təhrif edirlər?

Yehovanın Şahidləri kimdir?

Yehovanın Şahidləri Müqəddəs Kitaba əsaslanan dini inancdırlar, lakin əsasən bütün xristian dinlərindən fərqlənirlər. Bəzi hallarda təlimlər Protestantizmlə (Baptistlər, Adventistlər, Pentekostallar) yaxın məsafədədirlər, ancaq kiçik detallara toxunurlar.

Yehovanın Şahidləri - ortaya çıxma tarixi

Yehovanın Şahidlərinin təşkilatı 19-cu əsrin sonunda Pensilvaniya ştatının Pittsburq şəhərində baş verdi. Onun təsisçisi Charles Taz Russell, gənc yaşdan və eyni zamanda "gizli təlimlərdən" dinə maraq göstərirdi. Uşaqlıqdan bəri, evangelist kilsəni ziyarət etdi, 17 yaşına qədər Müqəddəs Kitabın təfsirinin və ruhun ölümsüzlüyünün həqiqətinin doğru olduğunu şübhə etməyə başladı. Daha sonra, o, ABŞ-da çox məşhur olan Adventizm ideyaları ilə maraqlanırdı. Təbliğat quruluşunun tarixi əhəmiyyətli tarixləri:

 • 1870 - Müqəddəs Yazıların öyrənilməsi üçün "Müqəddəs Kitab Çərçivəsi" adlı cəmiyyətin yaradılması;
 • 1884 - "Sion Qüdsü Cəmiyyəti" dini təşkilatının rəsmi qeydiyyatı;
 • 1931 - təşkilatın iki ayrı cəmiyyətə bölünməsi: "Yehovanın Şahidləri" və "Müqəddəs Araşdırmalar".

Yehovanın Şahidlərinin lideri

Təbiət, Yehovanın Şahidləri deyir ki, iyerarxiya və teokratiya prinsipinə görə təşkil olunur. Bütün cəmiyyətin başında kollektiv bir orqan - ən yüksək səlahiyyətləri olan İdarə Heyəti. Şuranın lideri seçilmiş prezidentdir. İdarəetmə orqanının təqdimatında hər biri müəyyən bir funksiyanı yerinə yetirən altı komitədir.

Təşkilatın əsas mərkəzi 2016-cı ildən Nyu-York əyalətinin Warwick şəhərində yerləşir. Yehovanın Şahidlərinin lideri Don Alden Adams, Brooklyndə icma tərəfindən əldə edilən daşınmaz əmlakın satılmasını davam etdirir. 85 ildir icma qərargahı bu şəhərdə idi. Təşkilatın fəaliyyətinə qadağa qoyulmayan hər bir ölkədə və bölgədə Yehovanın Şahidlərinin ayrı bir filialı var.

Yehovanın Şahidləri necə pravoslavlardan fərqlidir?

Müqəddəs Kitab öyrənmədən, Yehovanın Şahidlərinin nə düşündüyünü başa düşmək çətindir. Təşkilatın mövcudluğu dövründə onun təlimləri bir dəfə dəyişdirilmiş və yenidən baxılmışdır. Məsələn, Yehovanın Şahidləri dünyanı gözlənilən sona çatdıracaq bir neçə dəfə yüksək səslə elan etdilər. Yehovanın Şahidləri, onlar kimlərdir və onların imanı pravoslavlardan fərqlənir?

 1. Araşdırmanın davamçıları Müqəddəs Yazılarını özləri ilə araşdırırlar və şərh edirlər. Onlar yalnız bütün Müqəddəsləri tanıyırlar, digər ayələri (eləcə də apostolları da daxil olmaqla) məhəl qoymur, çünki onlar Allahdan deyil, insanlardan gəlirlər. Bundan başqa, onlar özləri daim biblical mətnlər əsasında ədəbiyyat dərc və öz uydurmaları ilə tamamlanır.
 2. Yehovanın Şahidlərinin davamçıları üçün "Yaradan" və "Rəbb" sözləri Allaha müraciət etmək layiq deyil. Onlar yalnız başlıq kimi hesab edirlər və yalnız Yehovanın adı ilə Qüdrətə müraciət edirlər.
 3. Müqəddəs Məsihi Məsihi Archangel Michaelın incarnasiyası kimi qəbul edir.
 4. Yehovanın Şahidləri İsa Məsihin icrası və dirilməsi bəşəriyyətin günahlarından qurtulma deyildir. Onların fikrincə, Məsih bədəni diriltməyib, ruhani cəhətdən diriltdi və yalnız Adəm və Həvvanın ilk günahını satın aldı.
 5. Yehovistlər, ölümsüz bir ruhun tamamilə heç bir anlayışı yoxdur.
 6. Yehovanın Şahidləri cənnət və cəhənnəm konsepsiyalarını tanımırlar. Onların inancına görə, dünyanın sonu bitdikdən sonra cənnət dünyaya gələcək və yalnız əfv edilmişlər və ya Allah'a xidmət edənlər daxil olacaqlar.
 7. Cəmiyyətin tərəfdarları, Məsihin ikinci gəlməsi, Şeytanın fenomeninin olduğu kimi artıq baş verdiyini iddia edirlər. Buna görə yaxın gələcəkdə dünyanın sonu və birdən çox dəfə proqnozlaşdırılan insanların sınaqları gözləyir.
 8. Tədbirdə heç bir simvol yoxdur, onlar xaçın əlamətini tanımırlar.

Yehovanın Şahidləri nəyi təbliğ edirlər?

Yehovanın Şahidləri deyirlər ki, Yer kürəsi qiyamət günündən sonra səmavi həyat olacaqdır. Onların fikrincə, Məsih Allahın elçisi və nümayəndəsi olaraq insanların sınaqlarını icra edəcək və əbədi olaraq öləcək olan günahkarlaru aradan qaldıracaq. Əsas fərqi bir Əhdi-Ətiq Allah Yehovaya (Rəbb) inancdır. Təəssüflər olsun ki, Yehovanın kim olduğunu başa düşmək çətindir. Təbəqqi adeptlərinin təfsirində o, şəxsi münasibətləri qura və qurmaq üçün yeganə Allahdır. "Allaha yaxınlaşın və o sizə yaxınlaşacaq" (Yaqub 4: 8).

Bütün məsihçi inanclarında, üçlü mahiyyət - Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh - imanın mütləq bir postulatdır. Lakin, Yehovistlər, Məsihin ilahi mənşəyini inkar edirlər və onun mühüm rolunu qəbul edirlər. Yehovanın Şahidləri İsa xaçda qurbanlıq ölümü ilə təqdim etdiyi günahların günahı üçün inanmırlar. Yehovistlər Müqəddəs Ruhun varlığını və əhəmiyyətini tanımırlar.

Yehovanın Şahidləri nə edə bilməz?

Yehovanın Şahidlərinin qaydaları çox ciddidir. Daxili iyerarxiyanın yaxşı qurulmuş bir sistemi əsas məhdudiyyətlərin təşkilinin üzvləri tərəfindən ümumi müşahidə və nəzarəti təmin edir:

 1. Bütün seçkiləri və ictimai hadisələri görməməyə qədər siyasi neytrallıq.
 2. Müdafiə və özünü müdafiə məqsədləri üçün hətta mütləq cinayətdən imtina. Yehovanın Şahidlərinə silah toxunmaq da qadağandır. Onların inancları hətta orduda xidmət etmələrinə imkan vermir, zabitlər alternativ xidmət seçimlərini seçirlər.
 3. Blood transfusion və aşılama qadağan. Təbibənin tərəfdarları, həyatı ondan asılı olsa belə, qan tökülməsinin mümkünlüyünü istisna edirlər. Bu biblical qadağan və Şeytanın qan bədənin daxil olacaq qorxusu ilə bağlıdır.
 4. Tətillərdən imtina. Yehovanın Şahidləri üçün, dini, dünyəvi və şəxsi tarixləri də daxil olmaqla heç bir bayram yoxdur. İstisna Məsihin ölümünün xatırlama gecəsidir. Bayramın qalan hissəsi bütpərəst hesab edirlər, çünki onlar Müqəddəs Kitabda deyilmirlər.

Yehovanın Şahidləri necə təhlükəlidir?

Yehovanın Şahidlərinin məzhəbi çox təəccüblüdür. Yehovanın Şahidləri küçədə gedənlərə etibar edirlər və evinə getmədən, Müqəddəs Kitabı öyrənmək bəhanəsi ilə təbliğ edirlər. Problem onların maraqlarının Biblical mətnlərin orijinal şərhindən daha çox irəliləyir. Onlar siyasət və hökumət olmadan, yalnız bir tanrıya (teokratiyaya) tabe olan cəmiyyətin baxışlarını tətbiq edirlər. Öz məqsədlərinə nail olmaq üçün onlar ailənin məhv olma ehtimalı, fikirlərini dəstəkləməyən yaxınlarınızın xəyanətini inkar etmirlər.

Niyə Yehovanın Şahidləri ekstremist sayılır?

 

Birinci baxışda, Yehovanın Şahidlərinin ekstremizmi nədir, onlar zorakılığı müdafiə etmirlər. Lakin, vəkillərin sözlərinə görə, Yehovanın Şahidlərinin radikal davranışı cəmiyyət üçün təhlükədir. Rütbələrinə qoşulmayan bir insan düşmən sayılır. Təhlükənin mühüm amilidir ki, qanköçürmə qadağası yalnız təriqətin adeptləri deyil, yaxınlarıdır, məhv olsun. Bu, xüsusilə də fanatik valideynlər tibbi yardımdan imtina etdikdə, bu, Yehovanın Şahidlərinin Rusiya Federasiyasının müəyyən bölgələrində qadağan olunmasının səbəblərindən biridir.

Yehovanın Şahidləri haradadır?

37 ölkədə Yehovanın Şahidlərini cəzalandırmaq qadağandır. Yehovanın Şahidlərinin əsas rəqibləri islam dövlətləri - İran, İraq, Səudiyyə Ərəbistanı, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistandır. Təşkilatın Çin və Şimali Koreyada olduğu kimi bəzi Afrika ölkələrində də fəaliyyəti dayandırılır. Yehovanın Şahidlərinin qadağan etdiyi Avropa ölkələri - İspaniya, Yunanıstan. 2017-ci ilin aprel ayında Rusiyanın Ali Məhkəməsi təşkilatın fəaliyyətini qadağan etdi, lakin təriqət rəhbərləri apellyasiya şikayəti verdiyinə görə qərar hələ qüvvəyə minməyib.

Yehovanın Şahidləri - necə girəcəklər?

Yehovanın şahidi olmağına dair sualın cavabı çox sadədir. Təşkilat hər kəsə açıqdır və fəaliyyət və ideologiyaya hətta az maraq göstərir. Hər bir yaşayış məntəqəsində Yehovanın Şahidlərinin cəmiyyəti var və bu da Yığıncaq Salonunda görüşlər təşkil edir. Adeptlər həmişə yeni üzvləri qəbul etməkdən xoşbəxtdirlər. Giriş prosesi birgə Müqəddəs Kitab öyrənməsindən başlayır, sonra yeni iştirakçı şüurlu vəftiz prosedurasından keçməlidir və müəyyən qaydalara riayət etməlidir.

Yehovanın Şahidləri məşhurdur

Təşkilatın ölçüsü böyükdür və yayılma universaldır. Adeptlər arasında çox tanınmış şəxsiyyətlər və ictimai xadimlər var. Yehovanın tanınmış şahidləri müxtəlif peşələrdəndir:

 1. Musiqiçilər - mərhum Michael Jackson və ailəsi (Janet, La Toya, Germaine, Marlon Jackson), Lisette Santana, Joshua və Jacob Miller (duet Nemesis), Larry Graham;
 2. İdmançılar - futbolçu Peter Knowles, bacılar-tennisçi Serena və Venus Williams, ingilis güləşçisi Kennet Richmond;
 3. Aktörler - Oliver Poher, Michelle Rodriguez, Sherry Sheppard.
 4. Yehovanın Şahidləri - mif və faktlar

  Bir çox kütləvi təşkilat örnəyi ekstremist yönümlü, Yehovanın Şahidlərinin müdafiəsi ilə məzhəb kimi qoyub, aşağıdakı faktları göstərə bilər:

 5. Yehovanın Şahidlərinin dağıdıcılığı və totalitarizmi qeyri-adekvat bir mifdir. Bu, aydın şəkildə qurulmuş bir təşkilatdır, lakin ciddi idarəetmə və icra tədbirləri vardır.
 6. Yehovanın Şahidlərinin ailənin məhv edilməsinə çağırdığı mif bir çox həqiqətlə rədd edildi. Təşkilatın üzvləri illərdir digər dinlərin nümayəndələri ilə birliyində yaşayırlar.
 7. Şübhəsiz ki, Yehovanın Şahidləri xristian deyillər. Yeni Əhdin qəbul edilməsi təşkilatın prinsiplərinə zidd olmayan xristianlıq hesab olunur.
 8. Aktiv rəqiblər Pravoslav Kilsəsinin nümayəndələri, Protestant təşkilatlarının pastorları cəmiyyətin qanunvericilik səviyyəsində bağlanması ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə edirlər. Rusiyada Yehovanın Şahidlərinin gələcəyi hələ də açıq deyil. Yehovanın Şahidləri indi və kim tərəfindən qadağan olunacaqlar? Bəzi sosioloqlar, Yehovanın Şahidlərinin zülmünə qarşılıqlı nəticəyə - dogmanın təbliğinə gətirib çıxara bilər.